موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم در سال 1379 فعالیت خود را آغاز نمود. در این دو دهه فعالیت اقدام به ارائه انواع خدمات آموزشی در رشته های مختلف و با ارائه مدرک رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمود. این موسسه در سال 1390 دپارتمان تخصصی حقوق را جهت آمادگی داوطلبان برای شرکت در آزمون های وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناسی ارشد حقوق نمود و در همان نخستین حضور خود در این حوزه، تنها در سال 1391 موفق به کسب رتبه های تک رقمی در آزمون وکالت گردید و در سالهای پس از آن نیز همچنان نتایج فوق حفظ و ارتقا یافت.